“Showcasing Vital Future Skills”

The first “Westfield Cup”
International English Speaking Contest

The WIESC, or Westfield International English Speech Contest, is an opportunity created by Westfield Education Group with the goal of engaging students in English development. We hope that with a contest such as this, students have a chance to become motivated to more deeply engage in English studies, as well as be exposed to the diverse perspectives of students from all over the world. By joining us in this endeavour, you will begin your path to success!

“Showcasing Vital Future Skills”

The first “Westfield Cup”
International English Speaking Contest

“威斯菲尔德杯” 国际在线英文演讲比赛(WIESC)由加拿大威斯菲尔德教育集团组织,加拿大、中国、印度、越南等多家教育及培训机构联合主办;并得到加拿大国家语言中心支持。比赛目的是将通过竞赛形式促进非英语国家学生对英语学习的热情,充分体验国际语言带来的多元文化氛围并给学生提供一个在世界级的教育平台施展自我的契机。加入我们的演讲比赛,了解世界,并让世界了解你!

“Showcasing Vital Future Skills”

Cuộc thi nói tiếng Anh “Westfield Cup” đầu tiên

WDSC – Westfield Digital Speech Contest, Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh trực tuyến “Westfield Cup” (WDSC) do Tập đoàn Giáo dục Westfield Canada tổ chức với sự hỗ trợ bởi Language Canada và các cơ sở giáo dục – đào tạo khác đồng tài trợ. Mục đích của cuộc thi này là nhằm thúc đẩy sự nỗ lực học tiếng anh của các học sinh đến từ các quốc gia không nói tiếng Anh. Thông qua hình thức cạnh tranh, trải nghiệm trọn vẹn bầu không khí đa văn hóa do các ngôn ngữ quốc tế mang lại, và đồng thời cuộc thi này cũng mang đến cho học sinh cơ hội thể hiện bản thân trên nền tảng giáo dục đẳng cấp thế giới.
Hãy tham gia cuộc thi diễn thuyết của chúng tôi, làm quen với thế giới và làm cho cả thế giới biết về bạn.

AWARDS

First Award

(one Junior/one Senior)

WELS and Languages Canada Certificate,
$500CAD

SECOND AWARD

(two Juniors/ two Seniors)

WELS and Languages Canada Certificate,
$300 CAD

THIRD AWARD

(three Juniors/three Seniors)

WELS and Languages Canada Certificate,
$100 CAD

AWARDS

First Award

(one Junior/one Senior)

WELS and Languages Canada Certificate,
$500CAD

SECOND AWARD

(two Juniors/ two Seniors)

WELS and Languages Canada Certificate,
$300 CAD

THIRD AWARD

(three Juniors/three Seniors)

WELS and Languages Canada Certificate,
$100 CAD

GIẢI THƯỞNG

1 GIẢI NHẤT

Trị giá CAD $500 +
Chứng Chỉ tiếng Anh được cấp bởi WELS cho mỗi nhóm Junior & Senior

2 GIẢI NHÌ

Trị giá CAD $300 +
Chứng Chỉ tiếng Anh được cấp bởi WELS cho mỗi nhóm Junior & Senior

3 GIẢI BA

Trị giá CAD $100 +
Chứng Chỉ tiếng Anh được cấp bởi WELS cho mỗi nhóm Junior & Senior

Judge introduction

Michael Rethazi:Michael joins our judges committee with the experience of more than three decades in Ontario Education, as a former government official with the Ministry of Education. His knowledge and familiarity with Ontario Education is a vital asset to our organization and we are thankful he has lent his skills to our judges committee!

Frank Marchini:Frank Marchini is the first Principal of Westfield and a founding member of Westfield Education Group; he has helped steer Westfield towards a bright future! With his many decades of experience in Ontario Education, he is another important part of our judges committee!

Brian Campbell:The Current Principal of WSS and WEIA, Brian Campbell brings a decade of experience in the Ontario Education system to the table, and is a leading member of the WDSC judges committee.

Imad Mahamad Al-demamdeh:The current coordinator of WELS, Imad has a multitude of experiences in education all over the world. With this expertise on the judges committee, we feel confident that our team can fairly judge all student submissions.

Eyad Kalthoum : Our English Department Head, Eyad has finely tuned English skills that will be a useful asset to the judges committee. With his many years of experience in the field, we are thankful to have a teacher representative on our judges committee.

评委介绍

Michael 先生,作为资深教育专家,曾任职于安省教育厅,现任职威斯菲尔德教育集团教学总督。拥有30余载安省教育体系工作经验。他丰富的行业经验是我们教育集团的宝贵资产,我们非常感谢Michael 先生加入我们的评审委员团队。

Frank先生是加拿大威斯菲尔德教育集团创始人及威斯菲尔德中学首任校长;在Frank 先生的带领下,威斯菲尔德中学日益成长壮大。Frank先生拥有几十年安省教育体系工作经验,是我们评审委员会的另一个重要成员。

Brian 先生是威斯菲尔德中学(WSS)和和威斯菲尔德国际在线学校(WEIA)的现任校长。Brian先生拥有在安大略省教育领域数十年的工作经验,是我校国际英语在线演讲比赛WIESC评委的主要成员。

Imad Mahamad Al-demamdeh:加拿大威斯菲尔德语言学院(WELS)的校长,Imad先生拥有十多年在世界各地教学的丰富教育经验。凭借之前的评委专业知识,我们相信我们的团队可以公平地评判所有学生提交的材料。

Eyad Kalthoum:Eyad 先生是我校英语系主任,多语言诗歌社社长,他在英语技能上的专业知识,是我校在线演讲比赛评委组的重要评估依据。他拥有该领域多年的行业经验,我们很高兴在我们的评委组中有这样一位优秀的教师代表。

Ban Giám Khảo

Ông Michael Rethazi : Michael tham gia vị trí Ban Giám Khảo của chúng tôi với vai trò là người có kinh nghiệm hơn 30 năm trong ngành Giáo Dục tỉnh Ontario. Kiến thức và kinh nghiệm của Michael với ngành Giáo dục tỉnh Ontario là tài sản quan trọng đối với tổ chức của chúng tôi và chúng tôi rất biết ơn anh ấy đã cho hội đồng giám khảo của chúng tôi vay các kỹ năng của mình trong việc đánh giá đúng trình độ của các ứng viên!

Ông Frank Marchini : là Hiệu trưởng đầu tiên của Westfield và cũng là người sáng lập của Tập Đoàn Westfield Education; Ông Marchini đã dìu dắt Westfield hướng đến một tương lai tươi sáng như hôm nay ! Với kinh nghiệm qua nhiều thập kỷ của mình trong ngành Giáo dục tỉnh Ontario, Ông Marchini cũng là một thành viên quan trọng khác trong hội đồng giám khảo của chúng tôi!

Ông Brian Campbell : Là Hiệu trưởng hiện hành của WSS và WEIA, Ông Brian Campbell mang đến một thập kỷ kinh nghiệm trong hệ thống Giáo dục Ontario vào cuộc thi, và ông cũng là thành viên hàng đầu của ủy ban thẩm phán WDSC.

Ông Imad Mahamad Al-demamdeh : Là điều phối viên hiện hành của WELS, Ông Imad có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục ở nhiều Quốc Gia trên thế giới. Với chuyên môn này của ban giám khảo, chúng tôi cảm thấy tự tin rằng nhóm của chúng tôi có thể đánh giá công bằng tất cả các bài dự thi của học sinh.

Ông Eyad Kalthoum : Giáo Viên Trưởng khoa Tiếng Anh của Tập Đoàn Westfield, Ông Eyad có thể đánh giá chính xác các kỹ năng tiếng Anh của học sinh, điều này sẽ là một tài liệu hữu ích cho hội đồng giám khảo. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực này, chúng tôi rất cảm kích khi có sự hiện diện của ông trong Hội đồng giám khảo của chúng tôi.