Westfield Digital Speech Contest 2020 – Contest RULES

 Westfield Secondary School is excited to announce the 2020 International English Speech Contest (WIESC)! In order to successfully win this contest, please read the list of rules below. Please make sure to read each point carefully before beginning your work – students who violate these rules will not be allowed to advance further in the contest brackets!

 Contest Eligibility – This contest is open to all students under the age of majority, and students from any country or any educational background may apply, as long as their command of the English language is sufficient to meet the success criteria of each round. This contest will be divided into two group: Junior: Grade 7 to 9. Senior: Grade 10 to 12. We welcome students from all countries, backgrounds, orientations, races, groups, and religions. Westfield Education Group is an equal opportunity entity which values the diversity and strength that our Canadian system has to offer. For any further inquiries, please contact Westfield Secondary School directly using the contact information found at the bottom of this page.

 “Two Steps” – Students must complete each of the following two steps to be eligible to win the contest:

a) Application Form including script + Video Submission 

 b) WIESC Committee interview

 1. Application Form + Video Submission                                                                                                                                                                                                                                                                                        A) Students must answer all questions on the application form provided with complete sentences and strong responses.

*Each application form will be studied carefully before approval, and should your application be successful, you will be contacted by Westfield to inform you of your successful entry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          B)Students are responsible for submitting a 2-minute video which they record in English and submit for consideration.

 *Please see “success criteria” for information on how to complete the video properly.

C) Students are also responsible for submitting a script of your video submission, with the written version of what you say. You may attach this to the application form or submit it as a separate file.

 D) All applications must be delivered no later than October 8th, 2020, and will be divided into Junior/Senior categories.

*Successful candidates will be contacted no later than October 23rd, 2020.

  1. Round Two (Finals) – For students that have been accepted, they must conduct a pre-arranged 5-10 minute meeting with the WIESC Judges Committee between October 26th and October 31st.

*12 winners will be announced no later than November 2nd, 2020. Please see “success criteria” for more information on how to conduct the interview!

 3. Award Ceremony – Once the twelve winners have been announced, Westfield will hold a special ceremony for those winners where their prizes will be announced and one “Grand Prize” winner from each of the Junior and Senior sections will be included. This live conference will take place over online meeting software, but will also be recorded and made available to those students and parents who may wish to watch at a later date. The award ceremony will take place November 6th, 2020.

 Good luck to all applicants!

 威斯菲尔德中学非常荣幸地宣布2020WIESC云端激情畅享英语在线演讲比赛即将盛大启动!每一位参赛选手请仔细阅读各晋级赛段的评分标准。参赛选手对问题表达的清晰度、完整性及内涵将是组委会评委审核选手晋级重要的参考。

 参赛资格

本竞赛面向所有未满18岁的母语为非英语的学生。学生将分为高低两个参赛组, 高年级组为高一(10年级)至高三(12年级)学生,低年级组为初一(7年级)至初三(9 年级)学生。欢迎来自任何国家或任何教育背景的学生,不分国家、种族、团体和宗教,只要您的英语水平足以满足每一轮的评分标准即可。威斯菲尔德教育集团(Westfield Education Group)校园文化立足于加拿大的多元文化体系,提供所有人均等的机会。如对本次比赛有疑问,请通过邮件info@westfieldeducation.ca与威斯菲尔德中学直接联系

 所有选手需依次完成以下参赛内容:

  1. 提交申请表(含演讲文稿)以及两分钟演讲视频
  2. 通过初赛,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ROUND 1第一轮比赛(初赛)递交申请表和两分钟竞演视频(需为学生本人作品)
  • 申请者须认真回答申请表中所有问题,答卷内容的完整性和内涵是考核的重要部分之一。您的申请信息是初步筛选的重要依据,WIESC评委会定会认真审核每一份申请。
  • 申请者须完成一个两分钟的在线演讲,且将该演讲录制为视频格式提交给我校。请参考“评分标准”,以了解更多关于如何完成视频的信息。
  • 参赛者需提交演讲视频内容文本,该演讲文稿需写在申请表中。
  •  所有申请材料必须在2020年10月8日之前提交,参赛学生将被分为高、低两个不同年级组。

 如果您能够成功通过初赛,我校将以电子邮件的形式于20201023日之前联系您

Round Two (Finals) 第二轮比赛(决赛):

 进入决赛的选手,需参加WIESC评委会举行的在线视频面试,面试时长约5-10分钟,面试时间为2020年10月26日-10月31日之间。

 我校将于112日之前在学校官网上宣布12名获奖选手名单。

 颁奖典礼

十二名获奖者胜出之后,威斯菲尔德中学将为这些获奖者举行特别颁奖仪式,宣布他们的奖金和证书。该颁奖典礼将通过在线云端进行,会议过程将全程录制,提供给学生和家长以后观看。颁奖典礼将于2020116日举行

Trường Trung học Westfield hân hạnh thông báo Cuộc thi Hùng Biện năm 2020 (WIESC)! Để giành chiến thắng trong cuộc thi này, xin vui lòng đọc các quy tắc dưới đây. Vui lòng đọc kỹ từng chi tiết trước khi tham gia – những học sinh vi phạm các quy tắc này sẽ không được phép vào các vòng kế tiếp của cuộc thi

Hai bước” – Học sinh phải hoàn thành mỗi bước sau đây để hội đủ điều kiện giành chiến thắng trong cuộc thi:

a) Nộp Đơn đăng ký đã điền đầy đủ + video + kịch bản video, b) Phỏng vấn với Ban Giám Khảo WIESC.

1/ Đơn đăng ký + video + kịch bản video

A) Học sinh phải trả lời tất cả các câu hỏi trong đơn đăng ký với các câu trả lời hoàn chỉnh và hoàn hảo nhất.

* Mỗi đơn đăng ký sẽ được xem xét kỹ lưỡng trước khi được chấp thuận, và nếu đơn đăng ký của bạn thành công, Westfield sẽ liên hệ để thông báo về việc bạn đã được chọn vào vòng kế tiếp.

B) Học sinh có trách nhiệm gửi một đoạn video dài 2 phút bằng tiếng Anh để được xét tuyển vào vòng kế tiếp.

* Vui lòng xem “tiêu chí thành công” để biết thông tin về cách thực hiện video theo đúng qui định

C) Học sinh cũng có trách nhiệm gửi kịch bản của video, phiên bản viết với nội dung giống những gì bạn đã nói trong video. Bạn có thể đính kèm thông tin này vào đơn đăng ký hoặc gửi nó dưới dạng file word riêng biệt.

D) Tất cả các đơn đăng ký phải được nộp hạn chót là ngày 8 tháng 10 năm 2020 và sẽ được chia thành 2 nhóm Junior và Senior.

* Các ứng viên trúng tuyển sẽ được thông báo trước ngày 23 tháng 10 năm 2020.

  1. Vòng Hai (Chung kết) – Các ứng viên đã được trúng tuyển vào vòng hai, sẽ phải tham gia buổi phỏng vấn trực tiếp với Ban Giám Khảo WIESC trong khoảng thời gian từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10.

* 12 người chiến thắng sẽ được công bố trước ngày 2 tháng 11 năm 2020. Vui lòng xem “tiêu chí thành công” để biết thêm thông tin về nội dung cuộc phỏng vấn!

3.  Lễ trao giải – Sau khi công bố 12 người chiến thắng, Westfield sẽ tổ chức một buổi lễ trao giải đặc biệt dành cho những người chiến thắng của mỗi nhóm Junior và Senior.Lễ trao giải sẽ được tổ chức online trực tuyến, và phần thưởng bằng tiền mặt sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của từng học sinh hoặc thông qua các công ty Đại Diện. Nội dung buổi lễ cũng sẽ được ghi ghi hình lại dành cho những học sinh và phụ huynh có thể muốn xem vào một ngày sau đó. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 11 năm 2020

5.Ai được tham gia cuộc thi ? – Cuộc thi này dành cho tất cả học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 và học sinh đến từ bất kỳ quốc gia nào hoặc bất kỳ nền tảng giáo dục nào đều có thể đăng ký, miễn là trình độ tiếng Anh của họ đủ để đáp ứng các tiêu chí thành công của mỗi vòng. Chúng tôi chào đón học sinh từ tất cả các quốc gia, nguồn gốc, định hướng, chủng tộc, nhóm và tôn giáo. Westfield Education Group là một tổ chức coi trọng sự đa dạng về văn hóa, tính bình đẳng và sức mạnh mà hệ thống Canada của chúng tôi mang lại. Nếu có thêm bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ trực tiếp với Trường Trung học Westfield bằng cách sử dụng thông tin liên hệ ở cuối trang này.