Westfield Digital Speech Contest 2020 – Contest Success Criteria

Westfield Secondary School is excited to announce the 2020 International English Speech Contest (WIESC)! In order to successfully navigate this contest, please read the list of success criteria below. Please make sure to read each set of criteria carefully before answering – the strength, clarity, and quality of your answers will be closely judged before approval into subsequent rounds!

1. Application Form Success Criteria (Submitted by October 8th, 2020):

A) Application Form – Aside from the basic information questions, students will be required to answer two questions of increasing difficulty on the application form in order to be accepted to the WIESC. In order to fairly judge student responses, a set of 5 “success criteria” is applied to every student’s application form – Creativity, English Knowledge, Passion, Clarity, and Conciseness.

B) Video Submission – A rubric is used with the same set of 5 criteria – Creativity, English Knowledge, Passion, Clarity, and Conciseness. Make sure your video submission has all 5 of these elements!

C) Script – The script should equal the video content exactlyif there is a discrepancy between the video submission and the script, the submission will not be accepted.

 

2. WIESC Committee Interview (Takes place between October 26th and 31st, 2020):

For students accepted into the contest, they are required to attend a pre-arranged meeting with the Westfield International English Speech Contest Judges Committee. In this interview, they will have a brief chat about their submission as well as their interests and passions. Students will be asked a series of questions for which they must provide answers that are heartfelt and meaningful. However, the same set of “success criteria” will be applied to your performance during this interview, namely Creativity, English Knowledge, Passion, Clarity, and Conciseness. The only way to prepare for this meeting is to be confident in your English skills, and a willingness to be open-minded and consider different perspectives.

 

A total of 12 students will enter the “winners circle”, as the students who have been judged, according to this success criteria, to have met the highest possible standards for an International English Speech Contest. Winners will be announced no later than November 2nd, 2020. Westfield Secondary School will consider all applicants fairly; however only successful candidates will be contracted about advancing to the interview portion of the contest. Please contact us for any further questions you may have.

Good luck to all applicants!

 

 

 

威斯菲尔德中学非常荣幸地宣布2020WIESC云端激情畅享英语在线演讲比赛即将盛大启动!每一位参赛选手请仔细阅读各晋级赛段的评分标准。参赛选手对问题表达的清晰度、完整性及内涵将是组委会评委审核选手晋级重要的参考。

  1. 申请表评分标准(2020年108日之前提交

申请表评分:申请表中包括常规问答和个人表述以及视频文本,选手们必须完成所有的问答和表述,并将视频文本写入申请表要求中。为体现本次大赛的公平性和公正性,每一位参赛选手的申请资格均采用5个“评分标准”体系:创意、英语知识、热情、清晰和简洁度,通过此项审核,选手才能获得WIESC英语在线演讲比赛下一轮参赛资格。

  1. 本人竞演短视频

评估学生申请表的5个“评分标准”体系(创意、英语知识、热情、清晰和简洁度)也将用于考核参赛者的视频录音。请确保申请人的演讲视频包含这个五个方面的类容!

 3. 演讲视频内容文本

该文本必须和演讲内容完全一致并按要求写入到申请表格中-如两者不一致,申请将不被接受。

  1. WIESC评审委员会在线面试(1026-31日进行)

经筛选入围的参赛者需要参加与WIESC评审委员会的在线面试。面试期间,参赛者与评委就其提交的视频内容、兴趣爱好等进行简短的交谈。学生将被问到一系列问题,他们必须提供真诚而有意义的回答。在这次面试中5评分标准体系创意英语知识热情清晰和简洁度同样适用准备这次面试的唯一方法是对自己的英语能力充满信心,并愿意敞开心扉发表自己的真实想法。

根据评分标准和评委的审核,2020112日之前,我校将宣布12名达到了在线演讲最高水平,进入WIESC演讲比赛”获胜者圈子”的获奖选手。威斯菲尔德中学将公平地审核和评估所有申请者,但是只有成功的候选人才能晋级到下一轮比赛。如果您有任何疑问,请与我们联系

 

 Trường Trung học Westfield xin hân hạnh thông báo Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh năm 2020 (WIESC)! Để được điều hướng thành công cho cuộc thi này, vui lòng đọc danh sách các tiêu chí thành công dưới đây. Vui lòng đọc kỹ từng bộ tiêu chí trước khi trả lời – độ kiên cường, sự rõ ràng và chất lượng của câu trả lời của bạn sẽ được đánh giá cẩn thận trước khi được phê duyệt vào vòng kế tiếp!

1.     Tiêu chí Thành công của Đơn đăng ký – (Nộp trước ngày 8 tháng 10):

A)   Đơn đăng ký – Ngoài những câu hỏi thông tin cơ bản, học sinh sẽ phải trả lời hai câu hỏi có độ khó tăng dần để được chấp nhận vào WIESC. Để đánh giá công bằng các đơn đăng ký, bộ “5 tiêu chí thành công – Sự Sáng tạo, Kiến thức Tiếng Anh, Niềm Đam Mê, Sự Minh Bạch và Tính Súc Tích” được áp dụng để đánh giá đơn đăng ký của từng học sinh.

B) Nộp video – Một phiếu đánh giá được sử dụng bộ 5 tiêu chí thành công – Sự Sáng tạo, Kiến thức tiếng Anh, Niềm Đam mê, Sự Minh Bạch và Tính Súc Tích. Hãy đảm bảo video bạn gửi có đủ 5 yếu tố này!

C) Kịch bản video – Kịch bản phải giống chính xác với nội dung video – nếu có sự khác biệt giữa video và kịch bản, thì nội dung gửi sẽ không được chấp nhận.

  1. Phỏng vấn với Ban Giám Khảo WIESC (Diễn ra từ ngày 26 đến 31 tháng 10):

Các học sinh được được trúng tuyển vào vòng 2 sẽ phải tham dự một cuộc phỏng vấn trực tiếp với ban Giám khảo Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh Quốc tế Westfield. Học sinh sẽ được hỏi một loạt các câu hỏi mà họ phải đưa ra các câu trả lời chân thành và có ý nghĩa. Bộ “5 tiêu chí thành công – Tính sáng tạo, Kiến thức tiếng Anh, Niềm đam mê, Sự Minh Bạch và Tính Súc Tích ” sẽ được áp dụng để đánh giá khả năng của bạn trong cuộc phỏng vấn này. Cách duy nhất để chuẩn bị thành công cho cuộc phỏng vấn này là tự tin vào khả năng tiếng Anh của bạn, cởi mở và khả năng đánh giá vấn đề từ các khía cạnh khác nhau.

Tổng cộng 12 học sinh sẽ được chọn vào “vòng chiến thắng”, những học sinh này đã được đánh giá theo các tiêu chí thành công của cuộc thi và đã đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất có thể cho Cuộc thi hùng biện này. Người chiến thắng sẽ được thông báo trước ngày 2 tháng 11 năm 2020. Trường Trung học Westfield sẽ xem xét tất cả đơn đăng ký của các ứng viên một cách công bằng, chỉ những ứng viên thành công mới được vào vòng kế tiếp.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

 

Good luck to all applicants!

Chúc các bạn may mắn!